Δικάζεται γιατί κατήγγειλε το έγκλημα χρήσης φορμόλης στις ιχθυοκαλλιέργειες | ARTI NEWS

http://artinews.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AE%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B9%CF%87%CE%B8%CF%85%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%822

Standard